071-۳۶۳۴۰۶۵۶

قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج

 

قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج بدین گونه است که زمانی که همسر یا نامزد فردی در کشور استرالیا اقامت دارد می­تواند از طریق ویزای ازدواج برای اقامت همسر خود اقدام کند. چندین مورد ویزای همسری و ازدواج وجود دارد که شامل ویزای 300 استرالیا، ویزای 309 استرالیا، ویزای 100 استرالیا، ویزای 801 و 820 استرالیا می باشد که همچنین این طبقه شامل ویزای موقت و ویزای دائم می باشد. در ادامه این مقاله به جزئیات بیشتر در رابطه با قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج خواهیم پرداخت.

 

قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج

 

قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج - ویزای شماره 300 استرالیا

این نوع ویزا در قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج مخصوص کسانی است که قصد ازدواج دارند؛ که به ویزای نامزدی نیز معروف است. افرادی که با فردی با داشتن اقامت کشور استرالیا نامزد هستند ولی هنوز ازدواج نکرده اند.

 

قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج - ویزای شماره 100 استرالیا

این ویزا در قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج برای کسانی است که با فردی با داشتن اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با آن فرد زندگی می کند.

 

قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج - ویزای شماره 309 استرالیا

زمانی که متقاضی با فردی از تبعه استرالیا و فردی که دارای اقامت دائم است ازدواج کرده است یا با او زندگی می کند. در قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج برای اخذ این نوع ویزا متقاضی باید خارج از کشور استرالیا درخواست خود را ارائه دهد. قابل ذکر است که ویزای 309 ویزای موقت است و می تواند به ویزای دائم شماره 100 استرالیا تبدیل شود.

 

قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج - ویزای شماره 801 استرالیا

در قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج این ویزا دائمی است و برای فردی است که با شخصی با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است یا با او زندگی می کند.

 

قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج - ویزای شماره 820 استرالیا

در قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج این ویزای موقت است و برای اشخاصی است که با فردی که تابعیت و اقامت کشور استرالیا را دارد ازدواج کرده یا با او زندگی می کند. هنگام درخواست این ویزا باید متقاضی در کشور استرالیا زندگی کند و این ویزا می تواند به ویزای دائم  شماره 801 استرالیا تبدیل شود.  

 

شرایط و قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج

- طبق شرایط و قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج قبل از ارائه درخواست ویزا متقاضیان حتما باید به صورت قانونی با هم ازدواج کرده باشند و مدارک و سند ازدواج را ارائه دهد.

-بنابر قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج متقاضی می تواند داخل یا خارج از کشور استرالیا درخواست اخذ ویزا دهد.

-با توجه به قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج طرفین باید ثابت کنند رابطه ی آن ها واقعی بوده و مدارکی باید ارائه دهند که رابطه آن ها را ثابت کند و  هدف از ازدواج برای طرفین نباید برای کسب درآمد باشد.

- ویزای ازدواج در قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج برای اشخاصی است که با فرد تابعه کشور استرالیا یا با فردی که اقامت دائم را دارد ازدواج کرده باشند و قصد زندگی داشته باشند.

- در قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج طرفین باید ثابت کنند که در 12 ماه گذشته زندگی مشترک داشته اند.

- نحوه و زمان بررسی پرونده و اقدام با توجه به قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج برای افرادی که در خارج یا داخل کشور استرالیا درخواست داده اند متفاوت است و برای افرادی که از داخل استرالیا درخواست داده اند، زمان رسیدگی طولانی تر است.

بنابر قوانین مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج متقاضیانی که موفق به اخذ ویزای ازدواج می شوند، می توانند از مزایای شهروندی این کشور بهره مند شوند. اجازه کار تمام وقت بدون هیچ گونه محدودیتی خواهند داشت. 

 

ابر کلمات کلیدی:

شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج

 

تاریخ به روزرسانی 1400/10/18

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر