071-۳۶۳۴۰۶۵۶
مهاجرت به روسیه

روسیه، سرزمین تزارها، با نام رسمی فدراسیون روسیه پهناوترین کشور جهان با 142 میلیون نفر جمعیت، در آسیا قرار دارد و نهمین کشور پر جمعیت دنیا به حساب می آید. روسیه در خاور اروپا و شمال آسیا قرار گرفته و  با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد. همچنین این کشور با ۱۴ کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد. برای مطالعه قوانین مهاجرت به روسیه مقالات زیر را مطالعه نمایید.