071-۳۶۳۴۰۶۵۶
مهاجرت به ایتالیا

ایتالیا کشوری توسعه یافته و عضو اتحادیه اروپاست که در مسائلی مانند بهداشت اجتماعی، خدمات رفاهی و ... شرایط مسائدی را داراست. نرخ بیکاری در آن نسبتا بالاست و حدودا 30 درصد از جوانان دارای شرایط کارشان بیکار هستند. واحد پول این کشور یورو و هزینه های زندگی نسبت به سایر کشورهای اروپایی پایین تر می باشد. در بخش زیر مقاله های مرتبط با قوانین مهاجرت به ایتالیا را مشاهده می کنید.