071-۳۶۳۴۰۶۵۶
مهاجرت به استرالیا

با توجه فراگیر شدن به مهاجرت به استرالیا، شرایط مهاجرت به استرالیا سختگیرانه شده است. به این صورت که امور داخلی در کنار اجرای قوانین فدرال استرالیا، امنیت ملی و حمل و نقل، عدالت کیفری، مدیریت اورژانسی، امور چند فرهنگی و مهاجرت و عملکرد مربوط به مرز، همکاری می کنند تا امنیت را در استرالیا حفظ کنند. با این حال مهاجرت به استرالیا جزء بهترین کشورها برای مهاجرت می­ باشد. در زیر مقالات مربوط به مهاجرت به استرالیا را مشاهده می کنید.