071-۳۶۳۴۰۶۵۶
مهاجرت به اتریش

اتریش کشوری واقع در اروپای مرکزی ست که با آلمان و چک همسایه می باشد و از لحاظ اقتصادی شرایط بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاران جهت مهاجرت به اتریش فراهم نموده است. همچنین شرایط کاری مساعد و تحصیل رایگان در دانشگاه های این کشور سبب شده که هر ساله علاقه مندان زیادی را به خود جذب نماید. در اینجا پاره ای از راه ها و قوانین مهاجرت به اتریش آورده شده است.